Style Taneczne

Musical Jazz

To połączenie podstaw tańca jazzowego, musicalu, baletu oraz rytmiki. Dzieci podczas zajęć uczą się podstawowych figur tanecznych, obrotów oraz rozciągania. W ćwiczenia wpleciona jest zabawa tak, aby dzieci jak najszybciej przyswoiły dane elementy. W każdym półroczu ćwiczona jest także rytmiczna choreografia, którą dzieci prezentują później na pokazach dla Rodziców.

Jazz

Jest to taniec bardzo charakterystyczny. Podstawą są w nim rytm oraz policentryzm, czyli izolacje poszczególnych części ciała. Poprzez mnogość figur i kombinacji w żaden sposób nie ogranicza wyobraźni pedagoga. Choć jego korzenie sięgają Afryki, głównie przywodzi on na myśl teatr, musical oraz znane na całym świecie spektakle na Broadwayu. Taniec jazzowy zawiera w sobie wiele elementów technicznych, skoków, piruetów dlatego też, jest to trudna technika tańca. Wymaga ona od tancerza rozciągniętego ciała, siły, dobrej koordynacji ruchowej, równowagi i płynności ruchów. Jest to jeden z najtrudniejszych styli lecz efekty pracy tancerza są dzięki temu niezwykle piękne i widowiskowe.

Taniec Współczesny

Taniec współczesny oparty jest na idei tańca klasycznego, podstawowe elementy baletu (np. plié, grand plié) mają w nim szerokie zastosowanie. Mimo tego technika ta omija jego sztywne zasady. Tancerz przede wszystkim opowiada pewną historię widzom a jego ruch ma być oparty na emocjach, które chce przekazać. W tańcu współczesnym tancerz ma wiele możliwości kreowania ruchu poprzez wykorzystanie ciężaru ciała, grawitacji, oddechu i pracy z podłogą. W choreografiach turniejowych mogą mieć także miejsce elementy akrobatyki