Składki

Składki
Członków Uczestników
na rok 2021/2022

Członkowie Uczestnicy
UKS TEAL DANCE

2021/2022
50 miesięcznie
 • Możliwość przystąpienia do Sekcji Teal Dance Studio
 • Składka Płatna jest w miesiącach Wrzesień-Czerwiec
 • Preferencyjna cena Wydarzeń organizowanych przez UKS Teal Dance

Sekcja
Teal Dance Studio

Gdańsk Przymorze/Chełm/Oliwa
150 miesięcznie
 • Zajęcia 2x w tygodniu
 • Udział w Gali Zakończenia Roku Tanecznego
 • Zajęcia taneczne od Września do Czerwca
 • Koszulka Sekcji na Rok 2021/2022
 • Obowiązuje jednorazowa opłata wpisowa 40 zł

Sekcja
Teal Dance Studio

Grupy Reprezentacyjne
260 miesięcznie
 • Zajęcia 3x w tygodniu
 • Udział w Gali Zakończenia Roku Tanecznego
 • Przygotowanie do Turniejów i Pokazów
 • Brak opłaty za kostiumy!
  (Wypożyczane z UKS Teal Dance)
 • Pierwszeństwo w rezerwacji wydarzeń oraz zajęć indywidualnych
 • Dodatkowe Wydarzenia
 • Zajęcia taneczne od Września do Czerwca
 • Koszulka Sekcji na Rok 2021/2022
 • Obowiązuje jednorazowa opłata wpisowa 40 zł
 • Każdy uczestnik zobowiązany jest posiadać aktualne badania sportowe.

Sekcja
Teal Dance Studio

Rabat Rodzinny
-20 miesięcznie
 • Na drugiego i każdego kolejnego Członka Rodziny*

Dołączenie do Sekcji
w trakcie miesiąca

Nowi Uczestnicy
Rabat na pierwszy miesiąc
 • - 10 zł przy zapisie do Sekcji po 10-tym
 • - 20 zł przy zapisie do Sekcji po 20-tym

pŁATNOŚCI REALIZUJEMY PRZEZ: