Składki

Składki na rok
2020/2021

Członkowie Uczestnicy
UKS TEAL DANCE

2020/2021
40 rocznie
 • Koszulka zespołowa na rok 2020/2021
 • Możliwość przystąpienia do Sekcji Teal Dance Studio

Sekcja
Teal Dance Studio

Gdańsk Oliwa
90 miesięcznie
 • Zajęcia 1x w tygodniu
 • Udział w Gali Zakończenia Roku Tanecznego
 • Zajęcia taneczne od Września do Czerwca
 • Preferencyjna cena Wydarzeń organizowanych przez UKS Teal Dance
 • Aby przystąpić do sekcji należy być aktualnym Członkiem Uczestnikiem UKS Teal Dance
 • Od 2021 w zajęciach mogą brać udział wyłącznie Zawodnicy Polskiego Związku Sportowego Cheerleadingu. Informacje w sekretariacie.

Sekcja
Teal Dance Studio

Gdańsk Przymorze/Chełm
140 miesięcznie
 • Zajęcia 2x w tygodniu
 • Udział w Gali Zakończenia Roku Tanecznego
 • Zajęcia taneczne od Września do Czerwca
 • Preferencyjna cena Wydarzeń organizowanych przez UKS Teal Dance
 • Aby przystąpić do sekcji należy być aktualnym Członkiem Uczestnikiem UKS Teal Dance
 • Od 2021 w zajęciach mogą brać udział wyłącznie Zawodnicy Polskiego Związku Sportowego Cheerleadingu. Informacje w sekretariacie.

Sekcja
Teal Dance Studio

Grupy Reprezentacyjne
250 miesięcznie
 • 2 razy większa liczba godzin zajęć
  (w porównaniu do Grup Podstawowych)
 • Udział w Gali Zakończenia Roku Tanecznego
 • Przygotowanie do Turniejów i Pokazów
 • Brak opłaty za kostiumy!
  (Wypożyczane z UKS Teal Dance)
 • Pierwszeństwo w rezerwacji wydarzeń oraz zajęć indywidualnych
 • Dodatkowe Wydarzenia
 • Zajęcia taneczne od Września do Czerwca
 • Preferencyjna cena Wydarzeń organizowanych przez UKS Teal Dance
 • Aby przystąpić do sekcji należy przejść Casting oraz być aktualnym Członkiem Uczestnikiem UKS Teal Dance
 • Każdy uczestnik zobowiązany jest posiadać aktualne badania sportowe.
 • Od 2021 w zajęciach mogą brać udział wyłącznie Zawodnicy Polskiego Związku Sportowego Cheerleadingu. Informacje w sekretariacie.

Sekcja
Teal Dance Studio

Zniżki
-20 miesięcznie
 • Na drugiego i każdego kolejnego Członka Rodziny*

pŁATNOŚCI REALIZUJEMY PRZEZ: