Formacje/Improwizacje

Mini Teal

Grupa Zamknięta

Mini Teal

Sobota

Roczniki
2014 – 2013

Teal Kids

Grupa Zamknięta

Teal Kids

Sobota

Roczniki
2012 – 2009

Teal Junior

Grupa Zamknięta

Teal Junior

Sobota

Roczniki
2008 i starsi

Ramowy Plan Zajęć

  • 9:00 – 10:15 – Formacja Mini Teal
  • 10:15 – 11:00 – Mini Formacja Mini Teal
  • 11:00 – 12:00 – Improwizacja Mini + Kids
  • 12:00 – 13:30 – Formacja Teal Kids
  • 13:30 – 14:30 – Mini Formacja Teal Kids
  • 14:30 – 15:30 – Mini Formacja Teal Junior
  • 15:30 – 17:30 – Formacja Teal Junior
  • 17:30 – 18:30 – Solo Improwizacja Junior + Adult
  • 18:30 – 19:30 – Mini Formacja Teal Adult

Uwaga! – Plan może być modyfikowany w zależności od potrzeb.

Mini Formacje

Mini Teal

Grupa Zamknięta

Mini Teal

Sobota

Teal Kids

Grupa Zamknięta

Teal Kids

Sobota

Teal Junior

Grupa Zamknięta

Teal Junior

Sobota

Teal Adult

Grupa Zamknięta

Teal Adult

Sobota

Miejsce

Klub Osiedlowy „Piastuś”

80-358 Gdańsk, ul. Piastowska 98A